Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1867 Valore (Napoli)
Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1867 Valore (Napoli)
Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1867 Valore (Napoli)
Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1867 Valore...
Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1867 Valore...
Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1867 Valore...

Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1867 Valore (Napoli)

200,00 €
Tasse incluse

Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1867 Valore (Napoli)

Conservazione: QFdc

 

Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1867 Valore (Napoli)

Conservazione: QFdc

Metallo
Argento