Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1863 Valore (Milano)
Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1863 Valore (Milano)
Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1863 Valore (Milano)
Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1863 Valore...
Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1863 Valore...
Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1863 Valore...

Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1863 Valore (Milano)

110,00 €
Tasse incluse

Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1863 Valore (Milano)

Conservazione: QFdc

 

Vittorio Emanuele II - 50 Centesimi 1863 Valore (Milano)

Conservazione: QFdc

Metallo
Argento